OBS! Produkten är för närvarande ej i produktion men kontakta oss vid intresse.

Körvågen F12000 erbjuder en enkel metod att kontrollera vikter på traktorekipage, lastbilar, personbilar etc. Vågens överdel är i nivå med vägbanan och väger fordonet automatiskt när det passerar. Därvid registreras såväl enskilt axeltryck som totala fordonsvikten.

Efter att man kört över sitt ekipage så skrivs vikten automatiskt ut på datorns skrivare. Man kan få såväl enskilda axelvikter som totalvikten utskriven. Datum och klockslag skrivs också ut på varje vägningskvitto.

Om man kör för fort så skrivs ej något ut. Detta för att vägningen då är osäkrare. Kravet är att ett visst minantal viktavläsningar skall hinna göras på varje axel för att vägningen skall godkännas.

En signallampa som är ansluten till vågen hjälper föraren att se vågens status utan att han behöver lämna sitt fordon.

PDFn