Fordonsvågar

Volvo_lastbil_468

Profilvågen tillverkar och levererar fordonsvågar.

En fordonsvåg är vanligen en typ av robust platta placerad i en försänkning i marken/gatan/golvet, vilken i sin tur är monterad ovanpå ett antal kraftgivare som väger ett passerande fordon och visar upp resultatet på en display. Typiska användningsområden är vägning av lastade fordon där man drar av fordonets kända vikt från resultatet för att få fram hur tung lasten av t ex grus eller spannmål är. Även inom gränskontrolls- och bilprovningsverksamheten används denna typ av vågutrustning.

Sortiment

Fordonsvåg F12000

OBS! Produkten är för närvarande ej i produktion men kontakta oss vid intresse. Körvågen F12000 erbjuder en enkel metod att kontrollera vikter på traktorekipage, lastbilar, personbilar etc. Vågens överdel är i nivå med vägbanan och väger fordonet automatiskt när det passerar. Därvid registreras såväl enskilt axeltryck som totala fordonsvikten. Efter att man kört över sitt ekipage så skrivs vikten automatiskt ut på datorns skrivare. Man kan få såväl enskilda axelvikter som totalvikten utskriven. Datum och klockslag skrivs också ut på varje vägningskvitto. Om man kör för fort så skrivs ej något ut. Detta för att vägningen då är osäkrare. Kravet [...]