Vårt vågsystem för spannmålstorkar eliminerar behovet av manuell bevakning av torkningen. Systemet avbryter automatiskt värmetillförseln då önskad fukthalt uppnåtts.

Då torken fyllts med fuktig spannmål läses vikten av och ett vattenhalts-prov tas. Med hjälp av en specifik formel och exempel beräknas slutvikten. Den vikten läggs sedan in i våg-instrumentet med några knapptryckningar varefter torken startas. Därefter bevakas vikten kontinuerligt och då önskad slutvikt uppnåtts bryts värmetillförseln till torken. Normalt startas då också en frisklufts-fäkt som kyler spannmålen i cirka 1 timme.

Normalsystemet innehåller 4 lastceller à 5 ton och ett elskåp med våg-instrument och två relä-utgångar som klarar 220 V och 8A.