Fordonsvåg F12000

OBS! Produkten är för närvarande ej i produktion men kontakta oss vid intresse. Körvågen F12000 erbjuder en enkel metod att kontrollera vikter på traktorekipage, lastbilar, personbilar etc. Vågens överdel är i nivå med vägbanan och väger fordonet automatiskt när det passerar. Därvid registreras såväl enskilt axeltryck som totala fordonsvikten. Efter att man kört över sitt [...]