Våg för spannmålstork

Vårt vågsystem för spannmålstorkar eliminerar behovet av manuell bevakning av torkningen. Systemet avbryter automatiskt värmetillförseln då önskad fukthalt uppnåtts. Då torken fyllts med fuktig spannmål läses vikten av och ett vattenhalts-prov tas. Med hjälp av en specifik formel och exempel beräknas slutvikten. Den vikten läggs sedan in i våg-instrumentet med några knapptryckningar varefter torken startas. [...]